abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
settings.exe

Thể loại: Pro Evolution Soccer
Mô tả: Pro Evolution Soccer 2010 Settings
Kích thước tập tin: 1.36 Mb
Ngày tập tin: 04.09.2009 08:11
Tập tin phiên bản: 1.0.0.0
Nội bộ tên: settings.exe
Tên file gốc: settings.exe
Tên sản phẩm: Pro Evolution Soccer 2010
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.0
Tên công ty: Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt settings.exe:


Sao chép tập tin settings.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu settings.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép settings.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép settings.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 settings.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
settings (2).ini 10.07.2009
settings (2).ini 19.05.2012
settings (2).ini 02.08.2014
settings (2).ini 05.07.2013
settings (2).ini 11.01.2014
settings (3).ini 10.01.2014
settings (4).ini 29.12.2013
settings (5).ini 01.08.2013
settings (6).ini 05.01.2011
settings (8).ini 22.12.2011
settings.cfg 25.10.2007
settings.cfg 27.01.2005
settings.cfg 02.12.2001
settings.cfg 08.09.2014
settings.dat 18.06.2013
settings.dat 11.12.2016
settings.dll 27.05.2015
settings.exe 1.0.0.0 18.08.2008
settings.exe 29.04.2008
settings.exe 10.10.2005
Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru