abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
rldorigin.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.6 Mb
Ngày tập tin: 31.05.2016 16:02
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rldorigin.dll:


Sao chép tập tin rldorigin.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rldorigin.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rldorigin.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rldorigin.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rldorigin.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rldorigin.dll 22.02.2014
rldorigin.dll 12.08.2016
rldorigin.dll 30.11.2019
rldorigin.ini 23.12.2013
rldorigin.ini 29.06.2018
rldorigin.ini 24.02.2018
rldorigin_x64.dll 22.02.2014
Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru