abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
panmap.dll

Thể loại: windows 8
Mô tả: PANOSE(tm) Font Mapper
Kích thước tập tin: 13 Kb
Ngày tập tin: 22.08.2013 14:30
Tập tin phiên bản: 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
Nội bộ tên: PANMAP
Tên file gốc: PANMAP.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.3.9600.16384
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt panmap.dll:


Sao chép tập tin panmap.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu panmap.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép panmap.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép panmap.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 panmap.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
panmap (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) 22.08.2013
Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru