abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
msxml3.dll

Thể loại: InfixPro
Mô tả: MSXML 3.0 SP 3
Kích thước tập tin: 1.07 Mb
Ngày tập tin: 29.08.2002 06:14
Tập tin phiên bản: 8.30.9926.0
Nội bộ tên: MSXML3.dll
Tên file gốc: MSXML3.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) MSXML 3.0 SP 3
Sản phẩm phiên bản: 8.30.9926.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt msxml3.dll:


Sao chép tập tin msxml3.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msxml3.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msxml3.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msxml3.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msxml3.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msxml3 (2).dll 8.110.9600.16483 18.03.2014
msxml3 (2).dll 8.110.7601.17514 21.11.2010
msxml3.dll 8.20.9307.0 09.04.2003
msxml3.dll 28.11.2002
msxml3.dll 8.110.9600.16483 18.03.2014
msxml3a.dll 8.20.9307.0 09.04.2003
msxml3a.dll 28.11.2002
msxml3a.dll 8.10.8308.0 22.05.2014
msxml3r (2).dll 8.110.9600.16384 22.08.2013
msxml3r (2).dll 8.110.7600.16385 14.07.2009
msxml3r.dll 8.20.9307.0 09.04.2003
msxml3r.dll 28.11.2002
Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru