abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
coalescedcharacter_predator__mk10game.ini

Thể loại: Mortal Kombat X
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.25 Kb
Ngày tập tin: 30.07.2015 08:00
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt coalescedcharacter_predator__mk10game.ini:


Sao chép tập tin coalescedcharacter_predator__mk10game.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu coalescedcharacter_predator__mk10game.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép coalescedcharacter_predator__mk10game.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép coalescedcharacter_predator__mk10game.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 coalescedcharacter_predator__mk10game.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru