abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
atracplug.dll

Thể loại: Sony Vegas Pro
Mô tả: Sony ATRAC Encoder/Decoder
Kích thước tập tin: 3.27 Mb
Ngày tập tin: 12.05.2010 13:09
Tập tin phiên bản: Version 1.0 (Build 7268)
Nội bộ tên: atracplug.DLL
Tên file gốc: atracplug.DLL
Tên sản phẩm: Sony ATRAC Encoder/Decoder
Sản phẩm phiên bản: Version 1.0 (Build 7268)
Tên công ty: Sony Creative Software Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt atracplug.dll:


Sao chép tập tin atracplug.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu atracplug.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép atracplug.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép atracplug.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 atracplug.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
atracplug.dll Version 1.0 (Build 8102) 03.01.2011
atracplug.dll Version 12.0 (Build 563) 03.04.2013
atracplug.dll Version 11.0 (Build 700) 24.09.2012
atracplug.dll Version 12.0 (Build 726) 01.10.2013
Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru